• emme plavecke ciapky w
  • emme plavecke ciapky 3
  • emme plavecke okuliare 3
  • emme plavecke plutvy 2
  • emme plavecke ciapky 2
  • emme plavecke okuliare 2
  • emme plavecke plutvy
  • emme plavecke okuliare
  • emme plavecke ciapky
Internetový obchod Sportova-Predajna.sk
Sportova-Predajna.sk Výrobcovia - Značky
Sportova-Predajna.sk Prečítajte si

» NA STIAHNUTIE

» O nás / About us

» Cenník Sportova-Predajna.sk
» Mapa stránok
Zákaznícky servis (PDF na stiahnutie)
» Obchodné podmienky
» Formulár Odstúpenie od zmluvy
» Poučenie o Odstupení od zmluvy
» Reklamačný list

ČLN BOAT INTEX 68380 SEAHAWK 3 - 68380

129,00 € 99,98 €
  
ČLN BOAT INTEX 68380 SEAHAWK 3
Nafukovací čln Intex Seahawk s nosnosťou 360kg.
Set od výrobcu Intex obsahuje oválny čln, 2ks spolu spojiteľných pádiel s hliníkovými rúčkami – 137cm, plastovými spojkami, plastovými listami, strednou Intex pumpou.
S pumpu nafúkate všetky výrobky Intex na ktoré je určená, nakoľko obsahuje tri rôzne ventily.
Čln má SUPER-TOUGH konštrukciu z vysokomolekulárneho PVC, ktoré je odolného voči benzínu, oleju a slanej vode.
Tento materiál je veľmi odolný proti oderu, nárazu a slnečnému žiareniu. Tiež vydrží vyšší plniaci tlak, čo zvyšuje pevnosť člna.
Je vybavený vakom na výbavu, ktorý je na vnútornej bočnej strane. Ďalej má praktické držiaky pre jednoduché uchopenie a ďalšie držiaky vesiel pre každú osobu a dva držiaky rybárskych prútov. Ďalej má úchyty na motor 1,1 kW certifikát NMMA, GS TÜV hmotnosť: 7,5 kg.
Po použití čln je nutné po použití opláchnuť v sladkej vode, aby nezaschli na ňom nečistoty alebo poprípade morská soľ, ktorej dlhodobé pôsobenie môže poškodiť čln.
Určenie výrobku - nízky profil predurčuje čln na mierne tečúce, pokojnejšie rieky a jazerá.
Výrobok neslúži ako záchranný prostriedok.
Táto kvalitná sada Vám umožní krásne zážitky na vode a preto veríme, že sa budete ku značke Intex stále vracať.

Značka Intex má svoje vlastné výrobné fabriky, takže má pod kontrolou kvalitu výrobkov a často vyvinula a má rôzne patenty na tieto výrobky, takže sa môže stať, že by ste chceli niektoré výrobky, dizajny alebo podtlač, ale je možné ich nájsť len od Intexu. Ak by sa stalo, že výroba vyrobí nekvalitnú sériu, nedostane sa do distribúcie. Intex to zistí jednoducho, pred expedíciou je výrobok ako čln, kajak, alebo posteľ nafúkaná a odskúšaná na určitý čas jej kvalita spracovania, tvar a tesnosť.
Výrobok spĺňa a má všetky potrebné atesty, značka Intex zaručuje, že nedistribuuje pre európsky trh iné ako certifikované a schválené výrobky pre EÚ - TÜV a GS testy

Prečo práve tento čln:
• maximálna povolená nosnosť člna - 3 osoby - 360 kg
• podlaha je vďaka nafúknutiu veľmi pohodlná
• priestor vo vnútri člna je dostatočne veľký, aby nohy neboli stiesnené
• do člna na nastupuje a vystupuje ľahko
• odporúčané použitie je pre deti od 7 rokov
• po obvode je záchytné lano
• Boston ventil pre rýchle nafukovanie a vyfukovanie hlavnej komory
• má 3 vzduchové komory
• materiál je bezftalátov, hrúbka materiálu PVC o hrúbke 0,58 mm
• plastová pumpa tlačí vzduch pri oboch pohyboch piestu
• rozmery dĺžka, šírka, výška 295 x 138 x 43 cm


Intex Seahawk inflatable boat with a load capacity of 360 kg for three people.
The set from the manufacturer Intex contains an oval boat, 2 pieces of paddles that can be connected together with aluminum handles - 137 cm, plastic couplings, plastic blades, a medium Intex pump.
With the pump, you inflate all Intex products for which it is intended, as it contains three different valves.
The boat has a SUPER-TOUGH construction made of high molecular weight PVC, which is resistant to petrol, oil and salt water.
This material is very resistant to abrasion, shock and sunlight. It also withstands higher filling pressure, which increases the strength of the boat.
It is equipped with an equipment bag, which is on the inner side. It also has practical holders for easy grip and other oar holders for each person and two fishing rod holders. Furthermore, the 1.1 kW motor mounts are NMMA, GS TÜV certified, weight: 7.5 kg.
After using the boat, it is necessary to rinse it in fresh water after use, so that dirt or, if necessary, sea salt does not dry on it, the long-term action of which can damage the boat.
Product purpose - low profile predestines the boat for slightly flowing, calmer rivers and lakes.
The product does not serve as a rescue means.
This quality set will allow you a beautiful experience on the water and therefore we believe that you will always return to the Intex brand.

The Intex brand has its own manufacturing plants, so it controls the quality of the products and has often developed and has various patents for these products, so you may want some products, designs or underprints, but you can only find them from Intex. If it happens that the production produces a low-quality series, it will not be distributed. Intex finds out easily, before shipment, the product, such as a boat, kayak, or bed, is inflated and tested for a certain time for its quality of workmanship, shape and tightness.
The product meets and has all the necessary certificates, the Intex brand guarantees that it does not distribute for the European market other than certified and approved products for the EU - TÜV and GS tests

Why this boat:

• maximum permissible boat load 3 persons - 360 kg
• the floor is very comfortable due to inflation
• the space inside the boat is large enough so that the feet are not cramped
• gets on and off the boat easily
• recommended use is for children from 7 years
• there is a lanyard around the perimeter
• Boston valve for quick inflation and deflation of the main chamber
• has 3 air chambers
• the material is phthalate-free, the thickness of the PVC material is 0.58 mm thick
• the plastic pump pushes the air during both piston movements
• dimensions length, width, height 236 x 114 x 41 cm

ČLN BOAT INTEX 68380 SEAHAWK 3 ČLN BOAT INTEX 68380 SEAHAWK 3  
 
Dátum pridania: 01.04.2021
ks
Odporúčané produkty
Výber meny
Ceny v EUR Ceny v CZK
Sportova-Predajna.sk Výber meny EUR/CZK
Sportova-Predajna.sk Zákaznícky účet 5
E-mail a Heslo
» Zabudol/la som heslo
» Registrácia zákazníka
Objednávam InfoMail
Sportova-Predajna.sk Hodnotenia a Názory Internetový obchod Sportova-Predajna.sk »
» Napíšte hodnotenie!
Sportova-Predajna.sk Akcie a Zľavy Internetový obchod Sportova-Predajna.sk »
Set florbal bránka Salming Campus 2ks 160x115cm
Set florbal bránka Salming Campus 2ks 160x115cm
220,00 €
198,00 €
Sportova-Predajna.sk Najnovšia ponuka Internetový obchod Sportova-Predajna.sk »
Plavecké okuliare Fashy Power mirror gold 92
Plavecké okuliare Fashy Power mirror gold 92 4156 92
18,98 €
Naši partneri
Intex
» všetky produkty